خانه

نکته های مدیریتی از دکتر علی شاه حسینی - هر روز در  "ایستگاه مدیریت"

 

 

 

این برنامه، طبق جدول ذیل، از رادیو اقتصاد ، ردیف 98 مگاهرتز پخش می گردد.


ایستگاه مدیریت

ساعت پخش

مدت زمان

15:55

5 دقیقه

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست