برنامه های دکتر علی شاه حسینی در "رادیو گفتگو"

موضوع برنامه

نام برنامه

تاریخ

لینک دانلود

سبک زندگی ایرانی اسلامی

گفتگوی روز

93/3/11

دانلود

کارآفرینی(4)

با کارآفرینان

92/6/15

دانلود

کارآفرینی(3)

با کارآفرینان

92/4/21

دانلود

کارآفرینی(2)

با کارآفرینان

92/4/14

دانلود

کارآفرینی(1)

با کارآفرینان

92/3/31

دانلود

مثبت اندیشی در تحصیل

حال خوب

91/4/4

دانلود

مثبت اندیشی در تدریس

حال خوب

91/3/28

دانلود

مدیریت بر خود

حال خوب

91/2/17

دانلود

مدیریت سازمانی

حال خوب

91/2/10

دانلود

واژگان خوب

حال خوب

91/1/20

دانلود

تدبیر

حال خوب

90/12/21

دانلود

آینده نگری

حال خوب

90/11/16

دانلود

تصمیم گیری

حال خوب

90/11/2

دانلود

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست