برنامه های دکتر علی شاه حسینی در "رادیو ایران"

موضوع برنامه

نام برنامه

تاریخ

لینک دانلود

خلاقیت و ابتکار

دریچه ایی به دنیای علم

93/10/6

دانلود

مدیریت بر خود

دریچه ایی به دنیای علم

93/9/26

دانلود

یادگیری و مهارت آموزی

دریچه ایی به دنیای علم

93/9/19

دانلود

روحیه انتقادپذیری

ساده مثل صبح

93/8/9

دانلود

دیپلماسی فرهنگی

نگاه روز

92/11/27

دانلود

مدیریت مصرف

راه شب

92/10/21

دانلود

مجله علمی(3)

ايران

92/10/5

دانلود

مجله علمی(2)

ايران

92/9/27

دانلود

مجله علمی(1)

ايران

92/9/25

دانلود

مدیریت فرهنگ

نگاه روز

92/5/20

------

انتخاب

نگاه روز

92/3/5

------

پولداری-مردم داری

گذر هفتم

91/11/6

دانلود

تبلیغ و باور

نگاه روز

91/11/1

دانلود

نوستراداموس

نگاه روز

91/10/10

------

سبک زندگی(3)

نگاه روز

91/7/30

دانلود

سبک زندگی(2)

نگاه روز

91/5/15

دانلود

سبک زندگی(1)

نگاه روز

91/5/8

دانلود

مدیریت فرهنگی در بهزیستی

نگاه روز

91/5/1

------

سازمان بهزیستی

نگاه روز

91/4/25

دانلود

نگاه روز در سال 90

نگاه روز

90/12/21

دانلود

جهاد اقتصادی

نگاه روز

90/9/20

دانلود

اجلاس ناشران

نگاه روز

90/8/22

دانلود

سنگلاخ موفقيت

گذر هفتم

90/7/29

دانلود

اقتصاد هنر

نگاه روز

90/7/10

دانلود

الگوی فرهنگی

نگاه روز

90/5/30

دانلود

تبلیغات دینی و فرهنگی

نگاه روز

90/5/23

دانلود

برنامه ریزی فرهنگی(4)

نگاه روز

90/5/16

دانلود

برنامه ریزی فرهنگی(3)

نگاه روز

90/5/9

دانلود

برنامه ریزی فرهنگی(2)

نگاه روز

90/5/2

دانلود

برنامه ریزی فرهنگی(1)

نگاه روز

90/4/19

دانلود

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست