خانه  >  برنامه های تلویزیونی  >  شبکه های برون مرزی و استانی

فهرست برنامه های دکتر علی شاه حسینی در شبکه های برون مرزی و استانی


نام برنامه

شبکه

موضوع برنامه

تاریخ برنامه

پایش پلاس

ایران کالا

کسب و کار و کارآفرینی

96/7/29

مسیر توسعه

جام جم 1

کارآفرینی کودکان و نوجوانان

93/3/26

تنها زیبایی

استان سمنان

تبیین جایگاه خانواده در قیام عاشورا

92/8/18

تهران

سحر 1

سنت های نوروزی

92/1/1

چشم انداز جهان

سحر 2

فرهنگ نوروز

91/12/30

مجله فرهنگي هنري

سحر 1

حافظ

89/7/18

جنگ شبانه

استان سمنان

مشاهیر استان

89/5/11

مجله فرهنگي هنري

سحر 1

هفته قلم

89/4/13

شب ایرانی

جام جم برون مرزی

موانع راه اندازی کسب و کار

89/3/5

ماه خدا

استان سمنان

اهمیت کارآفرین

88/6/8

شب هاي كوير

استان سمنان

كارآفرينان

تابستان 88

گام برتر

استان یزد

مهندسي شكست

بهار 87

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست